Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:VTEŘINOVÁ LEPIDLA»Nízkoviskozní

Loctite 401 - 50 g

Nákupní košík

Množství:
Můj košík
Cena s DPH:899
Cena bez DPH:743
TiskVytisknout stránku produktu Více fotografiíVíce fotografií
Popis výrobku
LOCTITE® 401™ má následující vlastnosti:
Technologie- Kyanoakrylát
Chemický typ -Ethylkyanoakrylát
Vzhled (nevytvrzený)- Průhledná, čirá až slámově
Žlutá- kapalinaLMS
Složky- Jednosložkový
Viskozita -Nízká
Vytvrzení- Vlhkostí
Aplikace –Lepení
Určeno zejména pro Dřevo, papír, kůže a tkaniny
LOCTITE® 401™ je určen pro :lepení obtížně lepitelných materiálů, které vyžadují rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a/nebo ve smyku. Tento produkt umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů a elastomerů. LOCTITE® 401™ je přednostně určen pro lepení porézních a savých materiálů jako je dřevo, papír, kůže a tkaniny.
TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 1,06
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list
Viskozita, kužel & deska, mPa•s (cP):
Teplota: 25 °C, Smyková rychlost: 3 000 s-1 70 až 110LMS
Viskozita, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa•s (cP):
Vřeteno 1, rychlost 30 ot/min. 90 až 140
PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ
Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti.
Rychlost vytvrzení dle spáry.
Rychlost vytvrzení závisí na velikosti spáry. V malé spáře vytvrzuje produkt vysokou rychlostí, zvětšování spáry má za následek snižování rychlosti vytvrzování.
Rychlost vytvrzení dle vlhkosti.
Rychlost vytvrzování závisí na okolní relativní vlhkosti. Vyšší stupeň vlhkosti vede k vyšší rychlosti vytvrzování.
Rychlost vytvrzení dle aktivátoru.
Použití aktivátoru na lepený povrch zvýší rychlost tvrdnutí tam, kde je z důvodu velké spáry čas vytvrzení nepřijatelně dlouhý. Avšak toto může způsobit snížení konečné pevnosti lepeného spoje a doporučuje se proto provedení zkoušky pro ověření výsledku.
Pokyny pro použití
1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout.
2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout.
3. Pokut je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE® . Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout.
4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu.
5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla.
6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla. na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).
7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnou pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).
Skladování
Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.
Optimální podmínky skladování: 2 °C až 8 °C. Skladování pod 2 °C nebo nad 8 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených.
Více fotografií a souborů