Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:VTEŘINOVÁ LEPIDLA»Nízkoviskozní

Loctite 407 - 100 g

Nákupní košík

Množství:
Můj košík
Cena s DPH:2508
Cena bez DPH:2073
TiskVytisknout stránku produktu Více fotografiíVíce fotografií
Popis výrobku
LOCTITE® 407 má následující vlastnosti:
Technologie- Kyanoakrylát
Chemický typ -Ethylkyanoakrylát
Vzhled (nevytvrzený) -Průhledná, čirá až slámově žlutá kapalinaLMS
Složky -Jednosložkový
Viskozita -Nízká
Vytvrzení- Vlhkostí
Aplikace –Lepení

Určeno zejména pro pryž, plasty a kovy
LOCTITE® 407 je produkt pro :všeobecné použití vhodný pro aplikace, kde se vyžaduje teplotní odolnost.
TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 1,05
Viskozita, kužel & deska, mPa•s (cP):
Teplota: 25 °C, Smyková rychlost: 3 000 s-1 20 až 55LMS
Viskozita, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa•s (cP):
Vřeteno 1, rychlost 30 ot/min. 25 až 55
Tlak páry, hPa ≤1
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list
PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ
Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti. Rychlost vytvrzení dle materiálu
Rychlost vytvrzení závisí na lepeném materiálu. Tabulka níže ukazuje čas fixace, kterého bylo dosaženo na různých materiálech při 22 °C a 50 % reletivní vlhkosti. Toto je definováno jako čas dosažení pevnosti ve smyku 0.1 N/mm².
Čas fixace ISO 4587, sec.:
Nízkouhlíkatá ocel (odmaštěno) 10 až 30
Hliník (odmaštěno) 5 až 15
Zinek dichromát 30 až 90
Neoprén ≤5
Pryž, nitrilová ≤5
ABS 10 až 30
PVC 3 až 10
Polykarbonát 20 až 60
Fenol 5 až 20
Pokyny pro použití
1. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
2. Tento produkt má nejlepší výsledky při lepení v malých spárách (do 0,05 mm).
3. Přetok lepidla může být odstraněn s použitím čističů Loctite, nitrometanu nebo acetonu.
Skladování
Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.
Optimální podmínky skladování: 2 °C až 8 °C. Skladování pod 2 °C nebo nad 8 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu.
Více fotografií a souborů