Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:UPEVŇOVÁNÍ LOŽISEK

Loctite 649 - 50 ml

Nákupní košík

Množství:
Můj košík
Cena s DPH:1500
Cena bez DPH:1240
TiskVytisknout stránku produktu
Popis výrobku
LOCTITE® 649™ má následující vlastnosti:
Technologie -Akrylát
Chemický typ- Urethan methakrylát
Vzhled (nevytvrzený) -Zelená kapalinaLMS
Fluorescence- Pozitivní pod UV zářenímLMS
Složky- Jednosložkový
Viskozita- Nízká
Vytvrzení -Anaerobní
Sekundární vytvrzení- Aktivátor
Aplikace -Upevňování
LOCTITE® 649™ vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Typické aplikace zahrnují spojování lícovaných válcových součástí, zejména pokud je požadována nízká viskozita.
TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 1,12
Tlak výparů, mbar <3
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list
Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP):
Vřeteno 2, rychlost 20 ot/min. 550 až 950LMS
Vřeteno 5, rychlost 20 ot/min. 400 až 600
TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Fyzikální vlastnosti:
Koeficient teplotní roztažnosti, ISO 11359-2, K-1 100×10-6
Koeficient tepelné vodivosti ISO 8302,
W/(m•K)
0,1

Měrné teplo, kJ/(kg•K) 0,3
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.
Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu. Tento produkt se běžně nedoporučuje pro použití na plastech (zvláště ne na termoplastech, kde může vlivem napětí dojít k praskání). Uživatelům se doporučuje, aby si ověřili vhodnost použití produktu na takové materiály.
Pokyny pro použití
Pro montáž
1. Pro co nejlepší výsledky vyčistěte všechny povrchy (vnější i vnitřní) pomocí čističů LOCTITE® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je materiál neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzení příliš pomalá, použijte aktivátor 7471™ nebo 7649™ a nechte oschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením, naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem, naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
Pro demontáž
1. Použijte místní ohřev na sestavu až do přibližně 250 °C. Rozeberte za tepla.
Pro čištění
1. Vytvrzený produkt může být odstraněn kombinací namáčení v rozpouštědle Loctite a mechanického odírání s použitím například drátěného kartáče.